maandag 17 maart 2014

Geluksgevoel | Feelings of Happiness


Een gevoel van geluk van je kruin tot aan je tenen.... dat is werkelijk het mooiste gevoel dat er is en hoe fijn is het als je dit gevoel uit de kleinste dingen kunt halen?
Zo'n moment van geluk voelde ik gister toen ik met mijn zoontje aan het fietsen was. De zon scheen op onze toet en de wind blies door onze haren... het gaf ons een heerlijk vrij gevoel!
Ik vond het een kostbaar moment, samen daar te kunnen fietsen en naar zijn gebabbel te luisteren, echt een moment voor mij om te koesteren!
Geluk van je kruin tot aan je tenen, dat geluk vind je niet in spullen, dromen of zelfs mensen, dat geluk vind je in jezelf. Het komt denk ik alleen tevoorschijn als je echt jezelf kunt zijn en kunt genieten van de kleine dingen om je heen en simpelweg tevreden bent...


Heerlijk om even van dat gevoel van geluk geproefd te hebben! Ik hoop me deze week vaker zo te kunnen voelen, me meer te kunnen richten op de kleine dingen en gewoon te genieten.
Een mooie oefening voor deze week, want ik moet hier zeker nog mee oefenen!

Ik wens je een week vol geluksgevoel toe!

~ Irene ~

** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **

A sense of happiness from your head to your toes .... that's really the best feeling there is, and how good is it if you can get this feeling from the smallest things 
Such a moment of happiness I felt yesterday when I was cycling with my son. The sun shone upon our face and the wind blew through our hair ... it gave us a great feeling of freedom!  
I thought it was a precious moment, to be cycling there together and listening to his chatter, it was really a moment for me to cherish!

A sense of happiness from your head to your toes, that kind off happiness is not found in things, dreams, or even people, that kind of happiness, I think, you can only find in yourself. It will only appear if you can really be yourself and enjoy the little things around you and simply be satisfied.  

I am delightful to have just tasted that feeling of happiness! I'm so hoping to be able to feel me more often like that this week, to focus on the little things and just enjoy.
A great exercise for this week, because I  really need some practice! 

I wish you a week full of feelings of happiness!  

~ Irene ~ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten