maandag 31 maart 2014

Energie opdoen | Recharging your batteries

Quote, creativity, Desing - Jalien Cozy Living


Heerlijk dat mooie voorjaarsweer! Met een tuin op het zuiden is het al snel lekker genieten van de eerste zonnestralen. Heerlijk met een goed boek of een handwerkje! Het zonnetje wakkert nieuwe energie aan en ik heb weer zin om creatiever bezig te zijn, nu alleen nog op zoek naar de tijd hiervoor ;-)


Jalien Cozy Living

Sinds een aantal jaren hebben we een duifjes-paar in de tuin dat zich regelmatig te goed doet aan het voer dat ik heb opgehangen. Met dit mooie weer komen ze ook langs en ze storen zich er zelfs niet aan als ik in de tuin zit, zolang ik me maar rustig beweeg en niet op sta. Ik kan er van genieten om ze zo van dichtbij gade te slaan, net als het luisteren naar alle andere vogeltjes die zich volop laten horen.

Puur genieten en nieuwe energie opdoen! 
Ik zeg... kom maar op met de nieuwe week!

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **

Lovely that beautiful spring weather! With a south facing garden I can quickly soak up the first rays of sunshine. Really enjoying the sun with a good book or needleworkThe sun stirs up new energy and I want to be more creative working again, now I only have to find the time for this ;-)
 
For several years we have pigeons pair in the garden that regularly come to eat the bird feed that I hung up. With this nice weather they come along and they are not even disturbed when I sit in the garden, as long as I quietly move.  I can enjoy it to be able to see them up close and I like listening to all the other birds that are fully heard. 

Pure enjoyment and recharges your batteries!
I say ... bring on the new week!

~ Irene ~ 

donderdag 27 maart 2014

Zeg het met woorden | Say it with words

Sweettie Pie Briefpapier | StationaryZeg het met woorden, schrijf eens een echte brief! Met de nieuwe ontwerpen in de briefpapier-map wordt dit een feestje!
Diverse soorten papiertjes van vrolijk & lief tot brocante, altijd handig om in huis te hebben!
Je print het briefpapier zelf, zo vaak als je maar wil. 

Ben je op zoek naar een speciaal ontwerp? Vraag hier gerust naar! 

Snuffel lekker rond in de webwinkel, alle PDF bestanden worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verstuurd! (betalen kan o.a. met IDEAL)
Druk op de afbeelding om naar het briefpapier te gaan!

Say it with words, write  a real letter! With the new designs in the stationery folder this will be a party!
Various types of paperhappy & love to brocante, always handy to have in the home. 
You print the stationery yourself, as often as you like.

Are you looking for a special design? Feel free to ask here!

Have a look around in the webshop, all PDF files will be sent upon receipt of payment as soon as possible to your emailaddress! ( you can pay with Paypal
Click on the image to go to the stationery!

* if you have any questions / concerns about ordering, please contact me!*  

~ Irene ~ 


Briefpapier Hertje | Stationary Deer


Briefpapier Koffiepot | Stationary Coffee 


Briefpapier Vrolijk | Stationary Happy


Briefpapier Meisje | Stationary Girl

dinsdag 25 maart 2014

Decorate It Yourself: Eye Catcher


Decorating with Light: 10 Pretty Ways Use String Lights Apartment Therapy's Home Remedies | Apartment Therapy
Bron Foto: www.apartmenttherapy.com
Het kan niet anders, het is vast de bedoeling dat ik dit leuke idee hier met jullie deel!
Ik was op zoek naar een leuk decoratie idee toen ik bovenstaande foto tegen kwam via Pinterest.
De ladder met de gezellige lichtjes is een leuke eye-catcher en een speelse manier om licht in huis te brengen.
Bij het vinden van deze foto wil het toeval ( of niet?) dat ik eerder deze week al een DIY idee had gevonden (zie foto hieronder) voor het zelf maken van zo'n leuk bolletjes snoer met lichtjes.  

Voor het maken van zo'n super leuk bolletjes snoer heb je een heleboel pingpongballetjes en een snoertje met LED lampjes nodig. (gebruik alleen LED lampjes! Deze worden niet warm.)
Maak een gaatje in het pingpongballetje en steek hier het lampje in. Super makkelijk!
 
Wil je je tuin hiermee versieren? Gebruik dan LED lampjes voor buitenshuis!

** Laat de lichtjes niet zonder toezicht branden! Pingpongballetjes schijnen erg brandbaar te zijn, vandaar het advies om LED lampjes te gebruiken omdat deze (bijna) niet warm worden. Het is verstandig om te controleren hoe warm je LED lampjes worden als ze een tijdje gebrand hebben, voor je de decoratie gaat maken. We willen natuurlijk een sfeervolle verlichting en geen vlammen zee! **


I can not help it but it's probably the intention that I share this fun idea with you! I was looking for a nice decoration idea when I came across the photo above via Pinterest. 
The ladder with the fun lights is a nice eye-catcher and a playful way to bring light in to your house.
I had earlier in the week found a DIY idea (see picture below) to make these fun light balls. Coincidence? Probably not ;-)


To create such a super cute cord with light balls, you need a lot of ping-pong balls and a cord with LED lights. (use only LED lights! These will not get warm)
Make a hole in the ping-pong ball and insert here the lamp. Super easy! 

Use outside lights if you want to decorate your garden in this way!

** Do not leave the lights burning unattended! Pingpong balls seem to be very flammable hence the recommendation to use LED lights because they do not ( or just a little bit)become warm. It is wise to check how hot your LED lights become when they have burned for a while before you are going to make the decorations. Of course we want an atmospheric lighting and no sea of flames! **

~ Irene ~
omg this is amazing, because those lights with the round orby things are like, 10x as much as string lights

maandag 24 maart 2014

Touwtjes in handen... | Stay in Control...
Hoi Hallo! Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe Quote en ditmaal eentje van eigen ontwerp.(zei ze heel bescheiden (-; ) 

Hoe vaak sta jij stil bij het leven en de dingen waar je van houdt?
Tot voor kort dacht ik daar niet zoveel over na, ik was druk met het vasthouden van diverse touwtjes om mijn leven maar zo goed mogelijk in de hand te hebben. Maar hoeveel touwtjes je ook denkt vast te houden, er gebeuren altijd onverwachte dingen. Ik kon hier nachten lang van wakker liggen, mijn tijd verdoen met piekeren en zoveel mogelijk verschillende scenario's bedenken hoe iets (vreselijk verkeerd) zou kunnen verlopen. Werkelijk een zeer levendige fantasie had ik op dat gebied en ik dacht altijd op alles voorbereid te zijn. Maar niets is minder waar en het bracht me uiteindelijk alleen maar uitputting, angst en stress.
Hoewel het voor mij nog steeds een  leerweg is, met vallen en weer op staan, heb ik al grote sprongen gemaakt en weet ik dat ik hierin alleen maar verder zal groeien.
Houden van het leven en alles wat daarbij komt kijken is makkelijker dan ik had gedacht... zeker nu ik weet dat het ook toegestaan is om ergens niet van te houden, dat geeft rust, lucht, ruimte en inzicht in jezelf en dat helpt me weer bij het accepteren van mijn minder mooie kanten.

Verliefd worden op het leven... ik geef het een kans!
Ik wens je een heerlijke week toe!

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **


Hi Hello! It's Monday again, time for a new Quote and this time one of my own design. (She said very humble (-; )

How often do you reflect on life and the things that you love?
Until recently I did not think about it much, I was busy holding several strings  to keep control over my life. But how many strings you think you hold, there are always unexpected things to happen.
I lay awake at night often, wasting my time worrying  and get as many different scenarios to figure out how something could (horribly wrong) proceed. Truly a very vivid imagination I had in that area and I always thought to be prepared for anything. But that is not true and eventually brought me nothing but exhaustion, anxiety and stress.

Although it is still a learning path for me, falling and standing up again, I have made great strides, and I know that I will continue to grow therein.
Loving life and everything that comes with it is easier than I thought it would be ... especially now that I know that it is allowed to not like things, that provides peace, air, space and understanding of yourself and that again helps me to accept my seamy sides (bad habits, imperfection).

Falling in love with life ... I give it a chance!
Wishing you a lovely week!

~ Irene ~ 
woensdag 19 maart 2014

Het victoriaanse Huis | This House Is Haunted | John Boyne

Het victoriaanse huis
Bron Foto: www.bol.com


Mocht je gek zijn op kostuumdrama's, spanning en de 19e eeuw, dan is dit een boek dat je vast aan zal spreken! 
Wat een heerlijk boek, ik heb het in een adem uitgelezen. Echt een boek dat als je er eenmaal in begonnen bent, niet meer weg kunt leggen! 
Ik kwam het boek eind vorig jaar tegen in een reclame folder, de titel en de voorkant van het boek spraken me direct aan. Na een beetje sparen kon ik het vorig jaar in de kerstvakantie kopen, ik liet het inpakken omdat ik zo'n mooi boek als een waar cadeautje beschouw ;-) 
Het heeft nog een poosje ingepakt op mijn nacht kastje gelegen... ik had nog twee andere boeken die ik ook graag wilde lezen en het lezen van dit mooie boek stelde ik daarom nog even uit. 

Het verhaal gaat over Eliza en speelt zich af in 1867 (ik ben dol op verhalen die zich in die periode afspelen!)  Eliza moet onverwacht het huis verlaten waar ze vele jaren met haar vader heeft gewoond, maar na zijn overlijden kan ze daar niet blijven wonen. Ze besluit een andere baan te nemen en te verhuizen naar Norfolk, ze zal daar voor twee kinderen gaan zorgen en onderwijzen. 
Al bij aankomst in Norfolk gebeuren er onverklaarbare dingen en het is duidelijk dat haar komst niet erg gewenst is. Eliza laat zich echter niet snel uit het veld slaan en vecht terug om de zorg voor deze twee kinderen te waarborgen.....

Ik vermoed dat dit boek nog wel een vervolg zal krijgen, het einde brengt nog volop nieuwe mogelijkheden. Ik ben heel benieuwd en kijk stiekem al een beetje uit naar een eventueel vervolg!

~ Irene ~

Het boek is o.a. hier te koop.This House Is Haunted
Source Picture: www.bol.com


 ** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **


If you are fond of costume dramas, suspense and the 19th century, I think you will find this book wonderful!


What a wonderful book, I read it in a single breath. Truly a book that once you started it, you can not put it down!
I came across the book end of last year at a advertising brochure, the title and the cover of the book  made me immediately curious. After a bit of savings I could buy the book in the Christmas break of last year. I got it wrapped up in the shop, I consider such a beautiful book as a real gift ;-)
It has situated for a while, wrapped up, on my bedside table ... I had two other books that I wanted to read and I just wanted to wait for a while with tis beautiful book. 

The story is about Eliza and is set in 1867 (I love stories set in that period play!). Eliza must unexpectedly leave the house where she lived for many years with her ​​father, but after his death she can not live there anymore.
She decides to take a new job and move to Norfolk, she will be teaching two children there and take care of them.
Already on arrival in Norfolk unexplainable things happen and it is clear that her arrival is not very desirable. But Eliza is not easily put off and fights back to ensure the care of these two children....

I suspect that this book will get a part 2, the end still brings plenty of new opportunities.
I am very curious and look secretly forward to a possible sequel! 

~ Irene~  

dinsdag 18 maart 2014

Decorate It Yourself: Iets Liefs, Iets Roze | Something Cute, Something Pink
Decorate It Yourself - Jalien Cozy Living

Een bericht voor vandaag schrijven kostte me een beetje moeite, ik wist niet zo goed wat ik voor vandaag kon laten zien. Mijn bloembollen decoratie van vorige week staat nog in de huiskamer, en hoewel de bloemen wel wat uitgebloeid beginnen te raken was ik er nog niet aan toe gekomen om iets nieuws neer te zetten. Ik ben uiteindelijk maar mijn kasten ingedoken en op zoek gegaan naar iets eenvoudigs, iets kleins, iets liefs. Op zoek naar iets wat  jij ook eenvoudig na kunt maken.

Writing a message for today took me a bit of effort, I did not really know what I could show for today. My flower bulbs decoration from last week is still standing in the living room, the flowers begin to get what overblown, but I have not put anything new down yet.
I dived therefore into my cabinets today, I went looking for something simple, something small, something sweet. Looking for something you can also easily make.

Decorate It Yourself - Jalien Cozy Living

Wat heb je nodig?   
                                                              
* 3 bloemen (mijn bloemen zijn van zijde)                           
* een porseleinen ovalen bordje                                            
* klein porseleinen kannetje (melk kannetje)                      
* 3 kleine paaseitjes (nep of van chocolade)                           

What do you need?

* 3 flowers (my flowers are of silk)
* A porcelain oval plate 
* Small porcelain jug (milkjug)
* 3 small Easter eggs (fake or chocolate)Decorate It Yourself - Jalien Cozy Living

Als basis gebruik ik een sierlijk schoteltje met daarop een melk kannetje. Ik heb het kannetje niet in het midden van het bordje geplaatst maar even een stukje opzij.
De drie (zijden) bloemen hebben elk een andere kleur, steek ze in het kannetje en laat ze alle drie een andere kant op 'kijken'.

As a basis, I use a elegant saucer with a milkjug. I did not put the milkjug in the middle of the plate, but just a little aside.
Each of the three (silk) flowers  have a different color, put them in the milkjug and let all three of them 'look' the other way.

Decorate It Yourself - Jalien Cozy Living

Als laatste heb ik er drie super leuke eitjes bijgelegd, deze eitjes vond ik in het tuincentrum, het zijn van die kleine eitjes met een ijzerdraadje eraan. Het ijzerdraadje heb ik er gewoon uitgetrokken zodat ik de eitjes leuk als decoratie neer kon leggen. 

At last I have put down three super cute eggs for decoration, these eggs I found in the garden center, it's those little eggs with a piece of wire to it. The iron wire, I just pulled out so I could easily lay the eggs down for decoration.Decorate It Yourself - Jalien Cozy Living

Ik wens je veel Decorate It Yourself plezier toe! Mocht je vragen hebben of moeite hebben met het decoreren van een bepaalde ruimte in huis, mail me dan gerust! Wie weet kan ik je wat tips geven. 

I wish you lots of  Decorate It Yourself fun! If you have questions or have trouble decorating a particular room in the house, feel free to email me! Maybe I can give you some tips.

~ Irene ~maandag 17 maart 2014

Geluksgevoel | Feelings of Happiness


Een gevoel van geluk van je kruin tot aan je tenen.... dat is werkelijk het mooiste gevoel dat er is en hoe fijn is het als je dit gevoel uit de kleinste dingen kunt halen?
Zo'n moment van geluk voelde ik gister toen ik met mijn zoontje aan het fietsen was. De zon scheen op onze toet en de wind blies door onze haren... het gaf ons een heerlijk vrij gevoel!
Ik vond het een kostbaar moment, samen daar te kunnen fietsen en naar zijn gebabbel te luisteren, echt een moment voor mij om te koesteren!
Geluk van je kruin tot aan je tenen, dat geluk vind je niet in spullen, dromen of zelfs mensen, dat geluk vind je in jezelf. Het komt denk ik alleen tevoorschijn als je echt jezelf kunt zijn en kunt genieten van de kleine dingen om je heen en simpelweg tevreden bent...


Heerlijk om even van dat gevoel van geluk geproefd te hebben! Ik hoop me deze week vaker zo te kunnen voelen, me meer te kunnen richten op de kleine dingen en gewoon te genieten.
Een mooie oefening voor deze week, want ik moet hier zeker nog mee oefenen!

Ik wens je een week vol geluksgevoel toe!

~ Irene ~

** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **

A sense of happiness from your head to your toes .... that's really the best feeling there is, and how good is it if you can get this feeling from the smallest things 
Such a moment of happiness I felt yesterday when I was cycling with my son. The sun shone upon our face and the wind blew through our hair ... it gave us a great feeling of freedom!  
I thought it was a precious moment, to be cycling there together and listening to his chatter, it was really a moment for me to cherish!

A sense of happiness from your head to your toes, that kind off happiness is not found in things, dreams, or even people, that kind of happiness, I think, you can only find in yourself. It will only appear if you can really be yourself and enjoy the little things around you and simply be satisfied.  

I am delightful to have just tasted that feeling of happiness! I'm so hoping to be able to feel me more often like that this week, to focus on the little things and just enjoy.
A great exercise for this week, because I  really need some practice! 

I wish you a week full of feelings of happiness!  

~ Irene ~ 

vrijdag 14 maart 2014

Fladderend Voorjaar! - Flitting Spring!


Gratis Printable Vlindertjes | Free printable butterflys | Jalien Cozy Livi
Klik op het plaatje om te downloaden | Click picture to download


Haal het voorjaar in huis met deze bont gekleurde vlindertjes! 
Print en knip de vlindertjes uit, vouw de vleugeltjes een beetje om en plak of hang ze aan een tak.
Je kunt de vlindertjes ook aan een touwtje rijgen om er een slingertje van te maken.

Get the spring into your home with these brightly colored butterflies! 
Print and cut out the butterflies, expand the wings a little and glue it or hang it on a branch.
You can also make a garland of the butterflies by piercing a piece of string through them.
 
Gratis Printable Vlindertjes | Free printable butterflys | Jalien Cozy Livi
Klik op het plaatje om te downloaden | Click picture to download

Hou je meer van de brocante stijl? Dan zijn deze brocante vlindertjes misschien wel iets voor jou!
Druk op de afbeelding om het PDF bestand met de vlindertjes Gratis te downloaden.

Do you love the brocante style? Then these brocante butterflies might be something for you! 
Click on the image to download the Free PDF file with the butterflies.

Veel Plezier!  Have Fun!
 ~ Irene ~ 

dinsdag 11 maart 2014

Decorate It Yourself: Decoreren met bloemenbollen (deel 2)Kleine glazen potjes kun je heel goed gebruiken als kleine bloempotjes bijvoorbeeld voor die lieve kleine blauwe druifjes. 

Small glass jars can be used very well as small flower pots, for example, that sweet little grape hyacinths.


Trek de bloembolletjes voorzichtig uit elkaar, vouw een plukje mos om het bloembolletje en stop het bloembolletje in het glazen potje. Super simpel om te doen met een leuk resultaat!

Pull the flower bulbs carefully apart, fold a tuft of moss around the flower ball and place the ball in the glass flower pot. Super easy to do with a cute result!


Haal ook bij deze decoratie eerst de bloembolletjes voorzichtig uit elkaar en spoel de worteltjes een beetje schoon voor je het bloembolletje in het glazen flesje zet. De glazen flesjes die ik heb gebruikt komen bij de Ikea vandaan. Door de bloemetjes in een klein laagje water te zetten, groeien de bloembolletjes harder waardoor ze op een gegeven moment uit het flesje zullen groeien. Wanneer je dit niet wil kun je de bolletjes zonder water in het flesje zetten.

In this decoration you begin by carefully removing the flower bulbs apart, rinse the rootlets a little clean before you set the flower balls in the glass bottles.
The glass bottles that I used come from Ikea. By putting the flowers in a small amount of water the flower bulbs will grow faster, and they will grow out of the glass bottle at one time. If you do'nt like that, you can put the flower bulbs without water in the bottle. 
 


Zet een paar bloembolletjes met wat mos in oude bakblikjes, het is weer eens wat anders en staat nog gezellig ook!

Put some flower bulbs with some moss in old baking cans, it is something different and it looks nice too!


Een poosje geleden heb ik van touw dit gezellige mandje gehaakt, op dit moment functioneert hij prima als bloempotje (mandje).

Ik hoop dat ik je nog wat nieuwe ideetjes heb kunnen geven voor het decoreren met bloembollen!
Volgende week weer een nieuw Decorate It Yourself idee, zelfs voor mij is het nog een verassing wat het zal gaan worden! ;-)
 

A while ago I crochet this cozy  basket from rope, at this moment he works fine as a flower pot (basket).

I hope I've given you some new ideas  to decorate with flower bulbs!  
Next week a new Decorate It Yourself idea, but it's still a surprise, even for me, what it will be! ;-)
 
~ Irene ~

maandag 10 maart 2014

Open je ogen en verwonder je slechts.....

Perspective
Bron Foto: Pinterest


Wat heerlijk die warme voorjaarszon! Ik merk dat ik er weer nieuwe energie van krijg, net als de schoonmaak kriebels! Het liefst zou ik lekker de tuin in duiken, alle oude bloemen uit mijn hortensia's knippen en de boel weer een beetje op orde maken, maar het is waarschijnlijk wijzer om hier toch nog even mee te wachten. Wonderlijk om zo van de herfst weer naar de lente te gaan, de winter hebben we voor mijn gevoel echt overgeslagen dit jaar, dit tot grote teleurstelling van mijn zoontje die zo had uitgekeken naar de sneeuw.  Ach een jaar geen zout strooien en sneeuwruimen, ik vind het niet zo erg hoor! 

De paardenbloem op de foto hierboven zullen we in het aankomende seizoen weer volop tegen komen, voor de één een storend stukje onkruid voor de ander een leuke bloem om tegenaan te blazen en een wens te doen! Als klein meisje vond ik het altijd erg leuk om tegen zo'n paardenbloem te blazen, de zaadjes die dan op een magische manier leken te zweven.... Als  mijn kinderen dit nu in onze tuin doen dan denk ik niet meer aan magische dingen, maar eerder aan  hoe ik over een aantal weken al dat onkruid kan gaan staan trekken.
Hoe komt het toch dat je naarmate je ouder wordt zo anders naar dingen kan gaan kijken? 
Deze week ga ik een beetje oefenen in het op een andere manier naar dingen kijken, de wereld wordt er volgens mij zoveel mooier van als je naar de puurheid en schoonheid van iets kunt kijken, zonder daar direct 'negatieve' dingen in te zien.... Ik hoop dat je me mee doet! Open je ogen en verwonder je slechts.... ;-) 

Ik wens je een magische week toe! 

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **
So delightful the spring sunshine! I find that I get some new energy from it, just like the cleaning tickles! I would prefer a nice dive in the garden, cut all the old flowers  from my hydrangeas, and make the garden look a little bit more tidy and cleaned up, but it is probably wiser to wait  a bit longer with that. It's amazing to go from autumn to spring, I feel we just have not had a real winter, much to the disappointment of my son who had been looking forward to the snow.
Well a year no salting and snow removal, I do not think it's that bad though!  

The dandelion in the picture above, we will see a lot in the coming season, for one it is a disturbing piece of weed, for the other a cute flower to blow against and make a wish!
As a little girl I always really liked it to blow against the seeds of a dandelion wich then seemed to float in a magical way. When my kids blow dandelions in our garden, I no longer see magical things  but rather think of  how I can get that weed removed after several weeks.....

How is it possible that you can look so different at things as you get older?
This week I'm going to start practicing to look at a different way at things, the world is in my opinion much more beautiful when you can watch the purity and beauty of something without having to directly see ... "negative" things . I hope you join me this week! Open your eyes and just let yourself be surprised.........

I wish you a magical week !

~ Irene ~ 
 

zaterdag 8 maart 2014

Super Lieve Paas Konijntjes | Cute Easter Bunnies!
https://drive.google.com/file/d/0B2Aw4IvhB5n1ejB3LW8wUHJlNWM/edit?usp=sharing
                                                  Gratis PDF Paas Konijntjes (druk op de afbeelding om te downloaden)                                                   Free Printable Easter Bunnies Click on image to download


Het is weer tijd voor een cadeautje! Cadeautjes krijgen is leuk, maar weggeven ook!
Vandaag heb ik voor jullie deze super schattige paaskonijntjes gemaakt! Het is een PDF bestand met daarin 3 verschillende maten van de konijntjes.

Je kunt van de grootste maat konijntjes een slinger maken. Maak gaatjes in de oren en rijg er een draadje doorheen of hang ze met knijpertjes aan een touwtje.

De middelste konijntjes kun je gebruiken als cadeaulabel of met een sateprikker erachter  gebruiken als een cupcaketopper. 

De kleintjes vormen misschien een leuke kleine slinger of leuke cadeaulabeltjes. Ik zou zeggen laat je creativiteit de vrije loop en maak er wat leuks mee!

Mocht je mij nu een cadeautje terug willen geven.... laat dan gezellig een berichtje achter of mail me een foto van je creatieve paasknutsel met mijn konijntjes! Ik zou dat echt leuk vinden!

Veel plezier met de konijntjes! (klik op de afbeelding om te downloaden)

~ Irene ~ 

** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **
 
It is time again for a present! Getting presents is fun, but it's also nice to give some!
Today I have for you this super cute Easter bunnies!  It is a PDF file with three different sizes of bunnies.  

You can choose to make from the largest size bunnies a pendulum. Make holes in the ears and thread a wire through or hang them with clothespins on a string.  

The middle bunnies can be used as a gift tag or use a toothpick behind it to make a cupcaketopper.  

The little ones might make a nice little pendulum or lovely gift labels. I would say let your creativity flow and make some fun with it!

In case you wish to give me back a present ....  leave a cozy message or email me a picture of your creative crafting with my Easter bunnies! I would really like it!

Have fun with the bunnies! (click on image to download)

~ Irene ~