maandag 29 september 2014

Get Started....

This Poster Is For Sale At:  Jalien Cozy Living & EtsyHet is misschien wel herkenbaar voor je, klusjes die moeten gebeuren maar al tijden op je To Do lijstje staan. Ik heb zo'n To Do lijstje met vele klusjes, klusjes waar ik echt zin voor moet maken.
Het is zo'n lijstje dat constant achterin mijn hoofd zit, waarvan ik weet dat ik er wat mee zou moeten gaan doen, maar waar ik op de een of andere manier geen energie of zin voor kan vinden.

Tot afgelopen weekend! De weerberichten bleven zo goed dat ik toen eindelijk de kwast weer eens heb opgepakt en de deur in ons tuinhuis en onze achterdeur voorzien heb van een nieuwe laag verf. 
Achteraf gezien vraag ik me dan toch altijd weer af waarom ik er zolang mee gewacht heb, het knapt er zo van op!

Ik denk dat ik toch maar wat vaker mijn energie bij elkaar veeg om wat klusjes van mijn To Do lijstje te doen, als ze klaar zijn geeft het me voldoening en hoef ik er in mijn hoofd ook niet meer mee bezig te zijn, dan brengt rust en nieuwe energie. 

Komende week hou ik de kwast dan toch nog maar even in handen, kan ik mooi de badkamer (eindelijk) echt afmaken en een begin maken met het opfrissen van de keuken! 


Heb jij nog een hoop klusjes liggen? 
Ik zou zeggen: 'Get Started, Make It Happen!'  


~♥~


It is perhaps familiar to you, chores that need to happen but stand for a long time on your to do list.
I have a To Do list with many chores, chores which I really need to make some time and find some energie for.
It is a list that is constantly runs in the back of my head, I know I should do something with it but I somehow can't find the energy to begin.

Until last weekend! The weather reports were so good that  I finally  picked up the paintbrush again and painted the door in our garden house and even have given our back door a new coat of paint. 
In hindsight, I'm always wondering why I've waited so long.... it looks so beautiful now!

I think I need to wipe my energy more often together, just to finish some more chores of my To Do list. It gives me satisfaction and that brings new energy.

Next week I'm keeping the brush in my hands, I will (finally)  finish the bathroom and really begin to refresh the kitchen!   
Do you still have a lot of chores to do?  
I'd say, 'Get Started, Make It Happen! "
 
 

vrijdag 26 september 2014

Herfst Knutsel ~♥~ Autumn Craft

Laminated leaves make wonderful classroom decoration and help develop stronger ties to the natural world, just by mere exposure 

Een eenvoudig werkje met een heel leuk resultaat, verzamel herfstbladeren en maak er een leuke raamhanger van door ze te lamineren! 

~♥~

A simple task with a very nice result, collect autumn leaves and make a nice window decoration by laminating them!


maandag 22 september 2014

I Don't Think Of All The Misery....


.
Ik deel vandaag graag deze quote van Anne Frank met je, ik bewonder haar wijsheid en positiviteit in een periode die in het teken van oorlog, pijn en verdriet stond. Om in zo'n periode een licht puntje te kunnen zien vind ik bijzonder knap! Het was voor haar misschien ook een stukje zelf bescherming, een manier om te proberen te overleven?

Het is een uitdaging niet aan de ellende te denken, maar juist aan de mooie dingen..... ik ga het proberen, jij ook? 

~♥~


I like to share today this quote from Anne Frank with you, I admire her wisdom and positivity in a period that was marked by war, pain and sorrow. To see a light in such a period I find particularly impressive! For her it was perhaps a bit of self-protection, a way to try to survive?

It is a challenge not to think of the misery, but rather at the beautiful things ..... I will try this week, you too?
 
 
~ Irene ~

donderdag 18 september 2014

Nieuwe Strijkplankhoes DIY ~ ♥ ~ New Ironing Board Cover DIYIk heb weer even de gelegenheid gevonden om een blog berichtje te schrijven. Achter de schermen is het een behoorlijke drukte, naast het draaiende houden van mijn gezin en huishouding, voed ik tussendoor onze pup op, werk ik aan nieuwe producten en draai ik mijn webwinkel. En om eerlijk te zijn is dat soms best druk, zo in je eentje ;-) 
Vooral het bedenken en uitwerken van nieuwe producten slokt heel wat tijd op, maar met een beetje mazzel heb ik straks voor Sinterklaas weer een aantal leuke dingen! 
Als het zo ver is laat ik je dat uiteraard via mijn blog weten!

Eum.. oja, haha ik wilde over mijn nieuwe strijkplankhoes wat vertellen. Na zo'n 10 jaar denk ik, was het toch echt tijd voor een nieuwe hoes (10 jaar?? hihi nu ik terug reken verbaast het me dat hij er al zo lang omheen zat....), vol goede moed ging ik naar de Blokker in de veronderstelling dat het kopen van een nieuwe hoes zo gepiept was. 

Nou, dat liep toch even anders..... 

Er was 101 keus in allerlei verschillende maten en kleuren en ik ben zo'n handige miep die niet weet wat voor plank ze heeft of welke hoes ze moet hebben. 
Uiteindelijk heb ik maar een strijkplank in de winkel bekeken die het meeste op die van mij leek en gezocht naar de maat die daar bij zou moeten passen. Wat ook zo handig is, is dat er 2 maten op die verpakkingen van de hoezen staan, dit is vast om verwarring te voorkomen? ;-)
Ik was op dat moment niet de enige vrouw die op zoek was naar een nieuwe hoes en ook deze mevrouw vond het moeilijk kiezen. Zij was in elk geval zo slim geweest om een plaatje uit een foldertje mee te nemen waar haar strijkplank op stond.... alleen die twee maten op de verpakking brachten ook haar in verwarring. Ik weet helaas niet of ze uiteindelijk de juiste hoes gekocht heeft. 
Om even terug te komen op mijn eigen hoes.... er hing van alles, maar ik vond er maar slechts 1 mooi en die leek wel te passen op mijn voorbeeld strijkplank in de winkel... dus dat zou thuis dan toch ook moeten passen? (benieuwd naar de rest van mijn verhaal? Onder de tweede foto gaat het in het nederlands weer verder!)

~♥~

Luckily I  found some opportunity to write a new blog message!
Behind the scenes, I have been pretty busy, besides running my family and household, I'm in between raising our puppy working on new products and running my webshop. To be honest, sometimes it can be quite busy, so on your own ;-)
Especially designing and developing of new products swallows a lot of time, but with a little luck I will soon have some nice things!
 
If the products are ready I'll let you know via my blog 

Eum .. Oh yes, haha ​​I wanted to tell you about my new ironing board cover. After 10 years, I think it was really time for a new cover (10 years ?? lol now I count back it amazes me that he sat around for so long ....), in good spirits, I went to the store assuming that buying a new cover was a piece of cake.

Well, it was a little different .....

There was 101 choice in many different sizes and colors and I'm such a handy girl who does not know what kind of  ironing board she has or what kind of cover she needs.
Finally looked at  a ironing board that looked like mine and looked at the size of te cover that should fit What is also so convenient, is that there are two dimensions on the packaging of the covers, probably this is necessary to avoid confusion?
I was at that time not the only woman who was looking for a new cover and this lady found it also hard to choose. She was so smart to bring a picture from a leaflet of her ironing board with the correct demensions, only the  two demensions on the packaging made it confusing.
Unfortunately I do not know if she eventually bought the right cover.

To come back to my own story of the ironing board cover.... there was hanging a lot, but I only one beautiful and that seemed to fit my example board in the shop... so that should also fit my ironing board at home! (curious about the rest of my story? Under the second picture it goes  further in english!) 


Blij en enthousiast over mijn nieuwe mooie hoes, was het eerste dat ik deed toen ik thuis kwam kijken of hij op mijn strijkplank paste.  Nou je raad het al... hij paste..... alleen niet zo goed, hij was wat aan de korte kant en mijn plank had een hele andere punt dan die in de winkel! (ik strijk denk ik te weinig om te onthouden hoe mijn plank er eigenlijk uitziet...) 
Er hard aan trekken, zodat hij misschien toch het einde van  mijn plank zou halen, werkte helaas niet.
Mopperend en teleurgesteld heb ik de hoes toen maar weer netjes terug gestopt in de verpakking en mijn oude hoes nog eens goed bekeken.

Ik was verbaasd toen ik zag dat mijn oude hoes niets meer was dan een lap katoen met een (inmiddels verpulverd) elastieken randje, gewoon een dun ding! Onder mijn oude hoes lag nog een mooie grijze strijkdeken die voor de ware opvulling zorgde. 
Omdat het zoeken naar een nieuwe hoes zo tegen viel en er eigenlijk niets leuks te vinden was, ontstond bij mij het idee om er gewoon zelf eentje te maken. 
Ik heb de oude hoes als patroon overgenomen op een lap katoen en langs de hele omtrek een elastieken band genaaid, eigenlijk precies zoals mijn oude hoes was. (Dat is het, meer hoef je niet te doen!)
Het resultaat van mijn DIY hoes zie je hierboven op de foto. Ik was hier nog sneller mee klaar dan dat ik in de winkel heb staan zoeken naar de juiste hoes!  Het was tevens goedkoper en ik heb nu een hoes met een printje dat helemaal naar mijn zin is! 

Tijdens het maken van mijn nieuwe hoes ontdekte ik aan mijn oude hoes een label waarop stond welk nummer ik nodig had voor een nieuwe hoes.... het zoeken in de winkel hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn * zucht*.
De hoes die ik gekocht had heb ik weer terug gebracht naar de winkel, hopelijk maakt hij iemand anders wel blij ;-) .

~ Irene ~

~♥~

Happy and excited about my beautiful new ironing board cover, the first thing I did when I came home was to see if it fitted on my board. Well you guessed it ... it fitted .. just not as good, he was a little on the short side and my board had a different shape/point than those in the store.
(I think, I do not iron often enough to remember how my ironing board actually looks ...)
Pulling excessively so he perhaps would reach the end of my board did not work :-(
Grumbling and disappointed I have neatly put the cover back into its packaging and given my old cover another good look.

I was surprised when I saw my old cover was nothing more than a piece of cotton with a (now crushed) elastic edge, just a thin thing! Under my old cover was still a beautiful gray ironing blanket for padding.
As the search for a new cover was so disappointing and there was actually nothing nice to find the idea came to me to just create one my own. I have used the old cover as a pattern and drawn on a piece of cotton, sewn along the entire perimeter an elastic band just like my old cover. (that it is, really easy!)
The result of my DIY ironing board cover you see in the picture above. I even finished it sooner than I was looking for the right cover in the store! It was also cheaper and I now have a cover with a print that I really like!

While making my new cover, I discovered my on old cover a label that indicates what number  I needed for a new cover .... the search in the store did not have to be so complicated * sigh*.

The cover that I bought, I brought back to the shop, hopefully making someone else happy-). 

~ Irene ~

maandag 15 september 2014

Wat als.... ~♥~ What if......

Motivational Monday inspirational quote #ravensreststudio
Bron Foto: jenniferconway


' Ja maar wat als...'  is een gedachte die regelmatig bij me op komt, bij alles wat ik wil gaan doen is er altijd wel een "stemmetje" dat roept 'Ja maar wat als...' 
Twee jaar geleden wist dat stemmetje nog heel wat negatieve gedachten op te roepen en was ik er al gauw van overtuigd dat ik iets vooral niet moest gaan doen.
Nu ik veel meer inzicht heb gekregen in mijn eigen denken, kan ik het 'Ja maar wat als..' ook in een positiever licht zien en dat geeft me veel meer kracht. 
Die kracht stelt mij instaat om mezelf te ontplooien, toch dingen te doen waar  ik eigenlijk onzeker over ben en te groeien in mijn eigen 'ik' zijn.

Ik wens je een fijne week toe, waarin  'Ja maar wat als...' ook voor jou een positieve uitdaging mag zijn!


~♥~


'Yes, but what if ... ' is a thought that I have regularly, with everything I want to do, there is always a little ' voice ' calling ' Yes, but what if ... '  It's about two years ago that this voice brought a lot of negative thoughts up,  and I was soon convinced that it would be better if I did nothing rather than trying something new. Now I have received much more insight in my own mind, I can  'Yes, but what if ..' see in a positive light and that gives me a lot more power.   
That power allows me to develop myself and to just do what I'm actually unsure about, it helps me to grow in being my own "I".

I wish you a wonderful week in which  'Yes, but what if ... ' may be a positive challenge for you! 
~ Irene ~
woensdag 10 september 2014

Brocante Handmade Labels

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/jaliencozyliving/a-38069115/labels/brocante-handmade-labels/


Vanaf vandaag in mijn winkeltje, mooie labels met een brocante tintje!
Het PDF bestand bevat 9 labeltjes van 5,6 x 9,7 cm groot in 6 verschillende ontwerpen.

~♥~

From today in my shop, beautiful labels with a brocante touch! 
The PDF file contains 9 labels 2,2 x 3,8 inch in 6 different designs.


https://www.etsy.com/nl/listing/202915253/brocante-labels-handmade-pdf-printable?ref=shop_home_active_1


Je kunt de labels hier in mijn webwinkel vinden of hier in mijn Etsy winkeltje

~♥~

You can find the labels here in my web store or here in my Etsy shop.

maandag 8 september 2014

Life doesn't have to be perfect to be wonderful...

https://www.etsy.com/nl/listing/202645753/life-doesnt-have-to-be-perfect-to-be?ref=shop_home_active_1Soms is het wel eens goed om stil te staan bij hoe goed ik het heb in mijn leven, het is niet perfect, er blijven altijd wensen en dromen, maar over het algemeen is het goed en heb ik helemaal niets te klagen.
Dit besef dringt helemaal tot mij door als ik voorzichtig om mij heen kijk en zie dat er velen zijn die een grote strijd met het leven moeten aangaan.
Hoe klein lijken dan mijn wensen tot een nog 'mooier' leven, het brengt me weer met beide voeten op de grond en maakt me bewust van het feit dat ik het goed heb.

Ik omarm daarom deze nieuwe week en ga er van genieten! Ik hoop jij ook!


~♥~


Sometimes it is good to reflect on how well I do in my life, it still not perfect, there will always be wishes and dreams, but overall it is good and I have nothing to complain about.  
This realization hits me when I carefully look around me and see that there are many people who have to face a great battle with life .
It makes my wishes, to an even 'better' life, look small, it brings me back with both feet on the ground and makes me aware of the fact that my life is good.

I therefore embrace this new week and I'm going to enjoy it!
  I hope you do to!

~ Irene~
 Ps: Deze poster is te koop in mijn webwinkel of in mijn Etsy winkeltje!
       This Poster is for sale in my webshop or Etsy shop! 


vrijdag 5 september 2014

♥ Brocante Labels ♥Vanaf vandaag te koop op www.jaliencozyliving.nl  en in mijn Etsy winkeltje!
Brocante labels om een cadeautje mee op te fleuren, mee te decoreren of misschien vind je het wel leuk om ze te gebruiken als visitekaartje! 

Je betaalt eenmalig voor het ontwerp en kunt ze daarna zo vaak printen als je wil! 

~♥~
Since today for sale in my Etsy shop and www.jaliencozyliving.nl!

Brocante labels to brighten up a present, to decorate or you might find it fun to use them as a business card !

You pay once for the design, you can then print as many as you like!
~ Irene ~
donderdag 4 september 2014

♥ Sweet Roses ♥Dit lieve, romantische Sweet Roses briefpapier is nieuw in mijn winkeltje! 
Het PDF bestand bevat :

1 vel briefpapier op A4 formaat 300 dpi
1 bijpassende enveloppe 

Je betaalt eenmalig voor het ontwerp waarna je het zo vaak kunt printen als je wilt! 
Heel handig, op deze manier heb je altijd een velletje briefpapier in huis :-)
Het briefpapier is te koop via de webwinkel www.jaliencozyliving.nl,  na betaling ontvang je zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) het PDF bestand via de mail.
Wil je het liever direct na betaling downloaden?  Dan kun je het briefpapier Hier in mijn Etsy winkeltje kopen.

Ik hoop je in mijn winkeltje te mogen begroeten!This romantic Sweet Roses stationery is new in my shop! 
The PDF file includes:

1 sheet of notepaper on A4 size, 300 dpi 
One matching envelope

You pay once for the design and then you can print it as often as you like! 
Very handy, this way you always have a lovely stationery at home. :-)

The stationery is for sale at the web store www.jaliencozyliving.nl, after payment you will receive as soon as possible (within 24 hours) the PDF file via email. 
Would you rather download immediately, after payment? Then you can buy the stationery Here in my Etsy shop.

I hope to see you in my shop!

~ Irene ~ 

woensdag 3 september 2014

Baking Soda Klei ~♥~ Baking Soda ClayOp Pinterest kwam ik regelmatig foto's van klei, gemaakt met Baking Soda, Maizena en water tegen.
Ik was nieuwsgierig hoe je dit moest maken en of het echt werkt, ik heb daarom vorige week de proef op de som genomen en mijn eerste  'homemade' klei gemaakt. 

~♥~

On Pinterest, I came regularly across photographs of clay, made ​​with Baking Soda, cornstarch and water. I was curious how to make it and if it really works, I have therefore tested it last week and made my first 'homemade' clay. 
 


Het voelt wel een beetje anders dan echte klei, ik vond het wat 'zanderig' aanvoelen, het lijkt  een beetje op brooddeeg. 
Het is eenvoudig te kneden, ook uitrollen lukt prima als je het met beleid doet.
Vergeet niet regelmatig de klei tijdens het rollen te keren.
Uitgestoken vormpjes kun je het beste verplaatsen door er een plamuurmes onder te steken, het deeg scheurt namelijk snel. 

~♥~ 

It feels a bit different than real clay, I found it a bit gritty feel, it looks a bit like bread dough. 
It is easy to knead, roll also works out fine if you do it with care.
Remember to turn your clay regularly during rolling.
Cutted shapes are best moved by stabbing a putty knife underneath, the dough tears quickly. 
De klei is mooi helder wit van kleur en je kunt het eenvoudig aan de lucht laten drogen. 
Ik heb de klei na 2 dagen gecontroleerd, de eerste hartjes braken heel snel doormidden, ik heb toen alles omgedraaid en nog eens 2 dagen gewacht.
Ik was een beetje sceptisch over het eindresultaat, zeker omdat het na 2 dagen drogen nog zo breekbaar was, echter na die 4 dagen waren ze echt goed hard en voelen ze een beetje aan als gips. 
Je kunt de vormpjes voorzichtig schuren om de randjes mooi af te werken. 

Je maakt de klei zo: 

1 kopje bakingsoda
1/2 kopje maizena
1/4 kopje water

Giet de ingrediënten in een steelpannetje met een anti aanbak laag. Zet het pannetje op matig vuur en blijf de ingrediënten door elkaar roeren tot dat het op aardappelpuree lijkt.
Giet de inhoud van het pannetje in een schaaltje en leg er voor 3/4 een bordje op (zodat de warme lucht uit het schaaltje kan ontsnappen). 
Als de klei is afgekoeld kun je het gaan verwerken. (wacht hier niet te lang mee)

~♥~ 

The clay has a nice bright white color and you can easily air dry them.
I have checked the clay after 2 days, the first hearts broke very quickly, I then flipped everything and waited another two days.
I was a bit skeptical about the end result, especially because the clay was still so fragile after drying  2 days, but after 4 days they were really good hard and they feel a bit like plaster.
You can gently sand the edges for a nice finish. 

To make the clay:

1 cup bakingsoda

1/2 cup cornstarch

1/4 cup water


Pour the ingredients into a saucepan with non-stick coating. Put the pan over medium heat and continue to stir the ingredients together until it resembles mashed potatoes.

Pour the contents of the pan into a bowl and top with a plate for 3/4 (so that the hot air can escape from the dish).

When the clay has cooled, you can start processing.  (don't wait too long to do so)Ik heb mijn hartjes een kant patroon gegeven door gebruik te maken van een deegroller en een plastic kanten placemat. Ik heb een hoekje van de placemat op het vormpje gelegd en hier voorzichtig over heen gerold met de deegroller.

Het eindresultaat is erg leuk geworden vind ik! 

~♥~ 

I have given my hearts a lace pattern  by using a rolling pin and a plastic lace placemat. I have placed a corner of the mat on the figure and rolled gently over it  with the rolling pin.

I think the end result is really nice!

~ Irene ~

maandag 1 september 2014

Vrijheid ~♥~ Freedom

Deze poster is te koop in de Webwinkel en op Etsy!  This Poster is for sale in my Etsy Shop Nog zo'n mooie quote om over na te denken........

' De meest belangrijke vorm van vrijheid, is te kunnen zijn wie je echt bent...' - Jim Morrison

Zo is het maar net, als je de kunst van het echt jezelf kunnen zijn onder de knie hebt, moet dat een heerlijk vrij gevoel geven. 
Voor mij een kunst die ik heel graag onder de knie zou willen krijgen, zodat ik rustiger, blijer en vooral vrijer in het leven kan staan.
Ik vind het moeilijk om in deze maatschappij dichtbij mezelf te blijven, op de een of andere manier voel ik altijd een druk op mijn schouders om vooral te doen zoals het 'hoort' (wat dat dan ook wezen moge...) en vooral niet anders te zijn, om maar zo min mogelijk op te vallen. 
Volgens mij heeft het jezelf kunnen/durven zijn vooral te maken met je zelfbeeld en eigenwaarde, ik denk dat de mensen die tevreden zijn over zichzelf ook makkelijker zichzelf kunnen zijn. 

Hmm... waarschijnlijk ligt daarin dan het antwoord op mijn vraag: Hoe kan ik meer mezelf zijn? 
Door mezelf te accepteren zoals ik ben en mezelf lief te vinden...... een hele uitdaging! ;-) 

Ik wens je een mooie week toe, waarin jezelf durft en kunt zijn! Geniet ervan! 


~♥~


Another nice quote to think about ........

"The most important kind of freedom is to be who you really are ..." - Jim Morrison 

When you master the art of truly being yourself, that should give you a wonderful feeling of freedom.
For me, an art that I very much would like to manage  so that I can stand, calmer, happier and freer in life. I find it hard to stay close to myself in this society in one way or another, I always feel a pressure on my shoulders to do especially as they believe is "acceptable" (whatever that may be ... )
I think daring to be yourself has mainly to do with your self-image and self-esteem , I think the people who are satisfied with themselves also find it easier to be themselves where ever they are.

Hmm ... there probably lies the answer to my question: How can I be myself?   
By accepting myself as I am and just love myself........ quite a challenge! :-)
 
I wish you a lovely week, in which you dare to be yourself ! Enjoy it!
 
~ Irene ~