donderdag 18 september 2014

Nieuwe Strijkplankhoes DIY ~ ♥ ~ New Ironing Board Cover DIYIk heb weer even de gelegenheid gevonden om een blog berichtje te schrijven. Achter de schermen is het een behoorlijke drukte, naast het draaiende houden van mijn gezin en huishouding, voed ik tussendoor onze pup op, werk ik aan nieuwe producten en draai ik mijn webwinkel. En om eerlijk te zijn is dat soms best druk, zo in je eentje ;-) 
Vooral het bedenken en uitwerken van nieuwe producten slokt heel wat tijd op, maar met een beetje mazzel heb ik straks voor Sinterklaas weer een aantal leuke dingen! 
Als het zo ver is laat ik je dat uiteraard via mijn blog weten!

Eum.. oja, haha ik wilde over mijn nieuwe strijkplankhoes wat vertellen. Na zo'n 10 jaar denk ik, was het toch echt tijd voor een nieuwe hoes (10 jaar?? hihi nu ik terug reken verbaast het me dat hij er al zo lang omheen zat....), vol goede moed ging ik naar de Blokker in de veronderstelling dat het kopen van een nieuwe hoes zo gepiept was. 

Nou, dat liep toch even anders..... 

Er was 101 keus in allerlei verschillende maten en kleuren en ik ben zo'n handige miep die niet weet wat voor plank ze heeft of welke hoes ze moet hebben. 
Uiteindelijk heb ik maar een strijkplank in de winkel bekeken die het meeste op die van mij leek en gezocht naar de maat die daar bij zou moeten passen. Wat ook zo handig is, is dat er 2 maten op die verpakkingen van de hoezen staan, dit is vast om verwarring te voorkomen? ;-)
Ik was op dat moment niet de enige vrouw die op zoek was naar een nieuwe hoes en ook deze mevrouw vond het moeilijk kiezen. Zij was in elk geval zo slim geweest om een plaatje uit een foldertje mee te nemen waar haar strijkplank op stond.... alleen die twee maten op de verpakking brachten ook haar in verwarring. Ik weet helaas niet of ze uiteindelijk de juiste hoes gekocht heeft. 
Om even terug te komen op mijn eigen hoes.... er hing van alles, maar ik vond er maar slechts 1 mooi en die leek wel te passen op mijn voorbeeld strijkplank in de winkel... dus dat zou thuis dan toch ook moeten passen? (benieuwd naar de rest van mijn verhaal? Onder de tweede foto gaat het in het nederlands weer verder!)

~♥~

Luckily I  found some opportunity to write a new blog message!
Behind the scenes, I have been pretty busy, besides running my family and household, I'm in between raising our puppy working on new products and running my webshop. To be honest, sometimes it can be quite busy, so on your own ;-)
Especially designing and developing of new products swallows a lot of time, but with a little luck I will soon have some nice things!
 
If the products are ready I'll let you know via my blog 

Eum .. Oh yes, haha ​​I wanted to tell you about my new ironing board cover. After 10 years, I think it was really time for a new cover (10 years ?? lol now I count back it amazes me that he sat around for so long ....), in good spirits, I went to the store assuming that buying a new cover was a piece of cake.

Well, it was a little different .....

There was 101 choice in many different sizes and colors and I'm such a handy girl who does not know what kind of  ironing board she has or what kind of cover she needs.
Finally looked at  a ironing board that looked like mine and looked at the size of te cover that should fit What is also so convenient, is that there are two dimensions on the packaging of the covers, probably this is necessary to avoid confusion?
I was at that time not the only woman who was looking for a new cover and this lady found it also hard to choose. She was so smart to bring a picture from a leaflet of her ironing board with the correct demensions, only the  two demensions on the packaging made it confusing.
Unfortunately I do not know if she eventually bought the right cover.

To come back to my own story of the ironing board cover.... there was hanging a lot, but I only one beautiful and that seemed to fit my example board in the shop... so that should also fit my ironing board at home! (curious about the rest of my story? Under the second picture it goes  further in english!) 


Blij en enthousiast over mijn nieuwe mooie hoes, was het eerste dat ik deed toen ik thuis kwam kijken of hij op mijn strijkplank paste.  Nou je raad het al... hij paste..... alleen niet zo goed, hij was wat aan de korte kant en mijn plank had een hele andere punt dan die in de winkel! (ik strijk denk ik te weinig om te onthouden hoe mijn plank er eigenlijk uitziet...) 
Er hard aan trekken, zodat hij misschien toch het einde van  mijn plank zou halen, werkte helaas niet.
Mopperend en teleurgesteld heb ik de hoes toen maar weer netjes terug gestopt in de verpakking en mijn oude hoes nog eens goed bekeken.

Ik was verbaasd toen ik zag dat mijn oude hoes niets meer was dan een lap katoen met een (inmiddels verpulverd) elastieken randje, gewoon een dun ding! Onder mijn oude hoes lag nog een mooie grijze strijkdeken die voor de ware opvulling zorgde. 
Omdat het zoeken naar een nieuwe hoes zo tegen viel en er eigenlijk niets leuks te vinden was, ontstond bij mij het idee om er gewoon zelf eentje te maken. 
Ik heb de oude hoes als patroon overgenomen op een lap katoen en langs de hele omtrek een elastieken band genaaid, eigenlijk precies zoals mijn oude hoes was. (Dat is het, meer hoef je niet te doen!)
Het resultaat van mijn DIY hoes zie je hierboven op de foto. Ik was hier nog sneller mee klaar dan dat ik in de winkel heb staan zoeken naar de juiste hoes!  Het was tevens goedkoper en ik heb nu een hoes met een printje dat helemaal naar mijn zin is! 

Tijdens het maken van mijn nieuwe hoes ontdekte ik aan mijn oude hoes een label waarop stond welk nummer ik nodig had voor een nieuwe hoes.... het zoeken in de winkel hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn * zucht*.
De hoes die ik gekocht had heb ik weer terug gebracht naar de winkel, hopelijk maakt hij iemand anders wel blij ;-) .

~ Irene ~

~♥~

Happy and excited about my beautiful new ironing board cover, the first thing I did when I came home was to see if it fitted on my board. Well you guessed it ... it fitted .. just not as good, he was a little on the short side and my board had a different shape/point than those in the store.
(I think, I do not iron often enough to remember how my ironing board actually looks ...)
Pulling excessively so he perhaps would reach the end of my board did not work :-(
Grumbling and disappointed I have neatly put the cover back into its packaging and given my old cover another good look.

I was surprised when I saw my old cover was nothing more than a piece of cotton with a (now crushed) elastic edge, just a thin thing! Under my old cover was still a beautiful gray ironing blanket for padding.
As the search for a new cover was so disappointing and there was actually nothing nice to find the idea came to me to just create one my own. I have used the old cover as a pattern and drawn on a piece of cotton, sewn along the entire perimeter an elastic band just like my old cover. (that it is, really easy!)
The result of my DIY ironing board cover you see in the picture above. I even finished it sooner than I was looking for the right cover in the store! It was also cheaper and I now have a cover with a print that I really like!

While making my new cover, I discovered my on old cover a label that indicates what number  I needed for a new cover .... the search in the store did not have to be so complicated * sigh*.

The cover that I bought, I brought back to the shop, hopefully making someone else happy-). 

~ Irene ~

Geen opmerkingen:

Een reactie posten