woensdag 19 maart 2014

Het victoriaanse Huis | This House Is Haunted | John Boyne

Het victoriaanse huis
Bron Foto: www.bol.com


Mocht je gek zijn op kostuumdrama's, spanning en de 19e eeuw, dan is dit een boek dat je vast aan zal spreken! 
Wat een heerlijk boek, ik heb het in een adem uitgelezen. Echt een boek dat als je er eenmaal in begonnen bent, niet meer weg kunt leggen! 
Ik kwam het boek eind vorig jaar tegen in een reclame folder, de titel en de voorkant van het boek spraken me direct aan. Na een beetje sparen kon ik het vorig jaar in de kerstvakantie kopen, ik liet het inpakken omdat ik zo'n mooi boek als een waar cadeautje beschouw ;-) 
Het heeft nog een poosje ingepakt op mijn nacht kastje gelegen... ik had nog twee andere boeken die ik ook graag wilde lezen en het lezen van dit mooie boek stelde ik daarom nog even uit. 

Het verhaal gaat over Eliza en speelt zich af in 1867 (ik ben dol op verhalen die zich in die periode afspelen!)  Eliza moet onverwacht het huis verlaten waar ze vele jaren met haar vader heeft gewoond, maar na zijn overlijden kan ze daar niet blijven wonen. Ze besluit een andere baan te nemen en te verhuizen naar Norfolk, ze zal daar voor twee kinderen gaan zorgen en onderwijzen. 
Al bij aankomst in Norfolk gebeuren er onverklaarbare dingen en het is duidelijk dat haar komst niet erg gewenst is. Eliza laat zich echter niet snel uit het veld slaan en vecht terug om de zorg voor deze twee kinderen te waarborgen.....

Ik vermoed dat dit boek nog wel een vervolg zal krijgen, het einde brengt nog volop nieuwe mogelijkheden. Ik ben heel benieuwd en kijk stiekem al een beetje uit naar een eventueel vervolg!

~ Irene ~

Het boek is o.a. hier te koop.This House Is Haunted
Source Picture: www.bol.com


 ** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **


If you are fond of costume dramas, suspense and the 19th century, I think you will find this book wonderful!


What a wonderful book, I read it in a single breath. Truly a book that once you started it, you can not put it down!
I came across the book end of last year at a advertising brochure, the title and the cover of the book  made me immediately curious. After a bit of savings I could buy the book in the Christmas break of last year. I got it wrapped up in the shop, I consider such a beautiful book as a real gift ;-)
It has situated for a while, wrapped up, on my bedside table ... I had two other books that I wanted to read and I just wanted to wait for a while with tis beautiful book. 

The story is about Eliza and is set in 1867 (I love stories set in that period play!). Eliza must unexpectedly leave the house where she lived for many years with her ​​father, but after his death she can not live there anymore.
She decides to take a new job and move to Norfolk, she will be teaching two children there and take care of them.
Already on arrival in Norfolk unexplainable things happen and it is clear that her arrival is not very desirable. But Eliza is not easily put off and fights back to ensure the care of these two children....

I suspect that this book will get a part 2, the end still brings plenty of new opportunities.
I am very curious and look secretly forward to a possible sequel! 

~ Irene~  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten