maandag 24 maart 2014

Touwtjes in handen... | Stay in Control...
Hoi Hallo! Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe Quote en ditmaal eentje van eigen ontwerp.(zei ze heel bescheiden (-; ) 

Hoe vaak sta jij stil bij het leven en de dingen waar je van houdt?
Tot voor kort dacht ik daar niet zoveel over na, ik was druk met het vasthouden van diverse touwtjes om mijn leven maar zo goed mogelijk in de hand te hebben. Maar hoeveel touwtjes je ook denkt vast te houden, er gebeuren altijd onverwachte dingen. Ik kon hier nachten lang van wakker liggen, mijn tijd verdoen met piekeren en zoveel mogelijk verschillende scenario's bedenken hoe iets (vreselijk verkeerd) zou kunnen verlopen. Werkelijk een zeer levendige fantasie had ik op dat gebied en ik dacht altijd op alles voorbereid te zijn. Maar niets is minder waar en het bracht me uiteindelijk alleen maar uitputting, angst en stress.
Hoewel het voor mij nog steeds een  leerweg is, met vallen en weer op staan, heb ik al grote sprongen gemaakt en weet ik dat ik hierin alleen maar verder zal groeien.
Houden van het leven en alles wat daarbij komt kijken is makkelijker dan ik had gedacht... zeker nu ik weet dat het ook toegestaan is om ergens niet van te houden, dat geeft rust, lucht, ruimte en inzicht in jezelf en dat helpt me weer bij het accepteren van mijn minder mooie kanten.

Verliefd worden op het leven... ik geef het een kans!
Ik wens je een heerlijke week toe!

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **


Hi Hello! It's Monday again, time for a new Quote and this time one of my own design. (She said very humble (-; )

How often do you reflect on life and the things that you love?
Until recently I did not think about it much, I was busy holding several strings  to keep control over my life. But how many strings you think you hold, there are always unexpected things to happen.
I lay awake at night often, wasting my time worrying  and get as many different scenarios to figure out how something could (horribly wrong) proceed. Truly a very vivid imagination I had in that area and I always thought to be prepared for anything. But that is not true and eventually brought me nothing but exhaustion, anxiety and stress.

Although it is still a learning path for me, falling and standing up again, I have made great strides, and I know that I will continue to grow therein.
Loving life and everything that comes with it is easier than I thought it would be ... especially now that I know that it is allowed to not like things, that provides peace, air, space and understanding of yourself and that again helps me to accept my seamy sides (bad habits, imperfection).

Falling in love with life ... I give it a chance!
Wishing you a lovely week!

~ Irene ~ 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten