maandag 7 april 2014

Hartendekens, help ook mee! | HeartblanketsDe afgelopen week haak ik me suf! Niet omdat ik een of andere deadline heb, maar gewoon omdat ik voor een goed doel bezig ben en ik er erg veel schik in heb!
Ik haak de ene granny square na de andere, ik vind het een heerlijke bezigheid, vooral 's avonds bij het televisie kijken.


Van al die vierkantjes van mij en van vele anderen worden Hartendekens gemaakt en deze dekens gaan naar kinderen van 6 maanden tot 21 jaar oud die ernstig ziek zijn.
Het geeft me voldoening om op deze manier bezig te zijn met iets dat ik leuk vind en vooral ook met het idee iets voor een ander te kunnen doen en betekenen.

In onze snelle maatschappij staat ons 'ik' persoon erg vooraan en komt het maar al te vaak voor dat we alleen iets voor een ander willen doen, als we er iets voor krijgen. Het is zo jammer dat we gewoon voorbij gaan aan het feit dat het je zelf zoveel voldoening geeft als je belangeloos iets voor een ander  kunt doen en hierdoor ook echt iets voor een ander kunt betekenen.
 
Het goede doel, Hartendekens, waar ik nu voor haak heeft al heel wat leden die mee haken, echt ontzettend fijn! Ze zouden echter ook wat financiële steun kunnen gebruiken om de verzendkosten te kunnen bekostigen.
De dekens worden namelijk samengesteld en dan verstuurd naar  iemand die ze in elkaar gaat zetten. Als de deken klaar is moet deze vaak weer doorgestuurd worden naar de persoon die deken persoonlijk gaat overhandigen aan het zieke kind.
Het ontroerd mij als ik de foto's op Facebook zie van de zieke kinderen die zo blij zijn met hun deken, ze kruipen er allemaal direct onder en zijn vaak stil van het feit dat dit door vele mensen gemaakt is.
De vrijwillige haaksters kopen de wol zelf, haken er grannys van en sturen de grannys op. Heel vaak stoppen ze bij hun zending ook nog een kleine bijdrage voor de verzendkosten, dit allemaal geheel belangeloos en voor het goede doel. Dikke duim omhoog voor hen!

Dit is een voorbeeld van zo'n leuke Hartendeken!

Wil je ook graag mee helpen? Op de Facebook pagina (klik Hier) van Hartendekens kun je je aanmelden om ook mee te helpen met het haken van de grannys squares! Tevens vind je op deze pagina, bij een vastgezet bericht, alle informatie en voorwaarden over de te haken vierkantjes (soort wol, kleur en maten).

Kun je niet haken, maar wil je graag dit goede doel een steuntje in de rug geven?
Misschien is de volgende actie iets voor jou?

Bij besteding vanaf € 5,- euro aan digitale producten in de webwinkel van Jalien Cozy Living, schenk ik € 2,50 aan Hartendekens! *

* Deze actie geldt van  7 tot 28 April 2014

Help je ook mee? Alvast ontzettend bedankt!

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **

In the past week I crochet myself silly! Not because I have any deadline, but just because I'm working for a charity and I have a lot of pleasure in it!
I crochet one granny square after another, I think it is a delightful occupation, especially in the evenings watching television.
Of all the squares of me (and of many others) are Heart Blankets made ​​and these blankets go to children from 6 months to 21 years old who are seriously ill. 
It gives me satisfaction in this way to be doing something that I like, and especially with the idea to be able to do something for another.

In our rapid society, our "I" person is very in the front and it is all too often that we just want to do something for another if we are to get something. It is so unfortunate that we just ignore the fact that it gives you so much satisfaction when you can do something selflessly for another and really mean something to another. 

Heart-blankets is the charity where I crochet for now, there are already a lot of members who join crochet, really very nice!

The blankets are Composed and then sent to someone who will put it together, the blanket must often then send to the person who will personally hand over to blanket to the sick child.
It moved me when I see pictures on Facebook of sick children who are so happy with their blanket, they crawl directly beneath it and are often silent on the fact that this has been made by many people.

The volunteer ladies who crochet buy the wool themself, they crochet grannys and send the grannys on. Very often they give in their shipment  also a small fee for the shipping cost, this is all unselfishly and for charity. Big thumbs up for them! 

Would you like to help them? On the Facebook page (click here) Heart Blankets you can subscribe to also help with crocheting the grannys squares! You also find on this page a fixed message where they put all the information and conditions on the squares to crochet (kind of wool, color and sizes).

If you can not crochet, but you would like to give this charity a helping hand?
Perhaps the next action is something for you?


If you spend € 5, - (digital products) in the shop of Jalien Cozy Living, I donate € 2.50 to Heart Blankets! *

* This offer is valid from 7 to 28 April 2014
 

Do you help too? Thank very much! 

~ Irene ~ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten