maandag 25 augustus 2014

If its meant to be, It will be..

Deze Poster is hier te koop in de webwinkel!


Als het zo bedoeld is, dan zal het gebeuren...

De laatste tijd probeer ik mijn dromen zo te bekijken, vooral mijn grote dromen... dromen waarvan ik bijna bij voorbaat al weet, dat die alleen door een wonder uit kunnen komen, maar waar ik toch van wil blijven dromen. Ik zeg bewust wil, omdat ik het heerlijk vind om te dromen en mijn dromen ook steeds groter durf te dromen.
Die dromen geven mij de kracht om door te gaan, nieuwe dingen te proberen en mijn grenzen te verleggen, met in mijn achterhoofd denkend aan deze quote!

De kans is groot dat mijn dromen niet uitkomen en toch leveren ze me wat op. Ze zorgen ervoor dat ik mij blijf ontwikkelen, dat ik blijf groeien, ze geven mij hoop voor de toekomst, iets om naar uit te kijken en naar toe te werken.  En wie weet wat de toekomst mij dan zal brengen...?

Misschien nog wel iets groters dan mijn dromen! 

Droom, Leef en Geniet!

 ~♥~

If it's meant to be, it will be...

Lately I'm trying to view my dreams, like the text above, especially my big dreams.

Dreams which I already know in advance that they can come out only by a miracle, but I still want to continue to dream of. I say deliberately want, because I love to dream and I dare to dream each time al little bit bigger. 

Those dreams give me the strength to go on, to try new things and push my limits, within the back of  my mind thinking of this quote! 


Chances are that my dreams do not come true, and yet they give me something. They make sure that I continue to develop, to grow me, they give me hope for the future, something to look forward to, to  work for, and who knows what the future will bring me.....?
  

 
Maybe even something bigger than my dreams!

Dream, Live and Enjoy!
 
~ Irene ~
Geen opmerkingen:

Een reactie posten