maandag 1 december 2014

Beauty Begins The Moment You Decide To Be Yourself ♥'Schoonheid begint het moment dat je besluit je zelf te zijn' - Coco Chanel


Open je ogen
Leg je maskers af
De tijd is aangebroken
Dat je werkelijk 'zijn' mag
Zijn wie je diep van binnen bent
Zonder beperkingen 
Zonder grens

Vandaag mag jij....... jij zijn
Je bent een Prachtig Uniek mens!

© Irene Hovinga

~ ♥ ~

Open your eyes
Lay down your masks
The time has come
That you really can 'be'
Be who you are deep inside
Without restrictions
Without limit

Today you can..... be you
You are a Beautiful Unique human being!

© Irene Hovinga

Geen opmerkingen:

Een reactie posten