maandag 3 maart 2014

" Vieze Voeten "

Quote Mahatma Ghandi - Design Jalien Cozy Living

Sta jij het toe dat anderen met hun 'vieze voeten' door jouw hoofd  banjeren?

De quote van Mahatma Ghandi zette mij aan het denken en ik geloof dat ik het zo nu en dan inderdaad toe sta, dat anderen met hun 'vieze voeten' door mijn hoofd wandelen...(lees: vieze woorden, vloeken, negatief praten, nare beelden, schokkende beelden, etc.) dat is toch eigenlijk absurd!  Waarom zou ik dat toestaan? Als iemand met vreselijke modderschoenen (of erger... maar daar zal ik je hoofd nu niet mee vervuilen! ) naar binnen wil wandelen, vraag ik ook bij de deur of ze  hun schoenen uit willen trekken.

We krijgen dagelijks van alle kanten zoveel prikkels dat ik vind dat we hierin best selectiever mogen zijn in wat we nu werkelijk in ons hoofd toe willen laten. Ik volg al een tijdje heel bewust het nieuws niet meer, niet omdat het me niets interesseert maar vooral omdat het me teveel raakt en het hoofdzakelijk allemaal 'slecht' nieuws is. Ik kies hierin bewust voor een beetje struisvogeltactiek.. dat wat ik niet weet, daar hoef ik me ook geen zorgen om te maken. Het helpt mij om minder angstig en juist wat positiever in dit leven te staan.
Uiteraard bereikt belangrijk nieuws mij wel, ik kan nu alleen beter bepalen wat ik hier mee wil doen en het weer makkelijker los laten.

Het feit dat ik me bewust word van alle 'negatieve' informatie die ik dagelijks tot me krijg is al een stap in de goede richting, nu nog even bekijken hoe ik bepaalde informatie een halt toe kan roepen als ik er niet op zit te wachten.
Ik denk dat ik in elk geval wel wat vaker zal roepen: "Bah! Je bent mijn hoofd aan het vervuilen met je woorden/verhaal/gedrag, ik heb liever dat je dat niet doet"

Het had bij mijn kinderen laatst wel effect toen ze ruzie met elkaar aan het maken waren en op deze manier maak ik hen ook wat bewuster van hun taalgebruik of gedrag. 

Ik wens je een fijne week toe!

~ Irene ~

Ps: Ik heb van deze quote een poster gemaakt, je vind hem Hier in de webwinkel.


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **
 

Do you allow others to bust through your head with their 'dirty feet'?

The quote from Mahatma Ghandi got me thinking and I do believe that I let others, every now and then, walk with their 'dirty feet' through my head ... (read: dirty words, curses, negative talk, nasty images, shocking images, etc.) actually that's absurd!  
Why should I allow it? When someone wants to come in to my house with terrible muddy shoes (or worse ... but let me not contaminate your mind with that! ) I don't allow them to walk trough, I will  ask them to pull out their shoes and leave them by the door. 

We get daily, from all sides so many incentives, I think we should be more selective regarding
in what we really want to have in our head.

For a while I deliberately do not follow the news,  not because I do not care, but mostly because it affects me too much and it is mainly all "bad" news.
I choose herein deliberately a little ostrich tactic .. what I do not know,  there is no need for me to worry about. It helps me to stand less anxious and just more positive in life and therefore function better. 
Obviously important news reaches me though, only now I can better decide what I want to do with this news and it makes it easier to let go again.

The fact that I am aware of all the "negative" information that I get to me every day is a step in the right direction,  now I'll have to see how I can call a halt to certain information I do not want to hear or want to know.

I think I will in any case call more often: "Ugh, you are contaminating my head with your words / story / behavior? etc. I would rather you do not!"


It had an effect on my children recently when they were arguing with each other, in this way I make them even more aware of  their language or behavior.

I wish you a lovely week!

~ Irene ~  

 Ps: I have made of this quote ​​a poster, you can find it Here in the webshop.

1 opmerking:

  1. Wat goed dat je voor jezelf deze keuze maakt! Je bent je bewust van wat goed voor je is en wat je nodig hebt en je handelt daar naar. Super.

    BeantwoordenVerwijderen