maandag 2 juni 2014

Durf te vragen ~ ♥ ~ Have the courage to ask


You get in life what you have the courage to ask for - Oprah Winfrey quote
Bron Foto: Marloes de Vries


Je krijgt in het leven waar je om durft te vragen...

Ik merk dat ik hier best moeite mee heb, ik ben niet iemand die makkelijk iets durft te vragen, misschien dat het komt door dat ik bang ben dat het antwoord nee zal zijn?
Ik ploeter liever alleen door, dan dat ik om hulp vraag... tenminste ik heb het idee dat ik alleen door moet ploeteren... om hulp vragen is voor mij een teken van zwakte. 

Gek is dat eigenlijk want als iemand mij om hulp vraagt zie ik dat helemaal niet als een teken van zwakte, eerder van kracht, kracht omdat ze het durven te vragen.
Waarom lukt het mij dan niet om op die manier naar mezelf te kijken?  

Misschien is het wel een stukje controle willen hebben, ik hou graag vele touwtjes in handen en ben me steeds meer bewust dat ik hiermee anderen weinig kans geef  om iets voor mij te doen of te kunnen betekenen. 
Het is vermoeiend zoveel touwtjes (controle) vast te willen houden, ik wil daarom proberen wat meer touwtjes los te laten en te vragen om hulp als ik dat nodig heb.

Ok, hier ga ik dan.... ik oefen mijn vraag om hulp op jou. Zou je mij willen helpen? 

Ik vind het schrijven van mijn blog heel leuk, het ontbreekt me echter de laatste tijd aan inspiratie.
Misschien kun jij mij helpen door te vertellen waar je graag over leest, wat je leuk vind aan mijn blog, waar ik misschien meer berichten over moet maken, wat je nog mist op mijn blog.
Alle tips, suggesties en ideeën zijn welkom!

Alvast vriendelijk bedankt!

~ Irene ~


** Read the English translation of my cozy chat below! (Sorry for any mistakes!) **
 

You get in life what you have the courage to ask for.

I notice that I have a little trouble with that, I am not someone who easily dares to ask something, maybe it's because I'm afraid the answer will be no?
I'd rather just slog through, than I ask for help ... at least I feel that I just have to slog through ... asking for help is to me a sign of weakness.

Anyway that is crazy because if someone asks me for help, I do not see that as a sign of weakness, rather of courage, courage because they dare to ask.
Why am I not able  to look at myself in that way?

Maybe it's that I want to have a bit of control
I like to stay in control and am increasingly aware that this gives others little chance to do something for me.
It's exhausting wanting to hold so many strings (control), therefore, I will try to let some more strings go and ask for help when I need it.

Ok, here I go .... I practice my question for help on you. Would you like to help me?

Writing my blog I find really nice, however, lately I suffer from less inspiration.
Maybe you can help me by telling what you like to read, what you like about my blog, where I might have to write more about, what you are missing on my blog.
All tips, suggestions and ideas are welcome!
 

Thank you in advance!  

~ Irene ~
 


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten